Bridgen 

Inleiding

Bridgen is populair, ook in Schiedam. De Nederlandse Bridge Bond (NBB) is qua ledenaantal (115 000) een van de grootste sportbonden en telt ongeveer 1000 aangesloten clubs. Bovendien zijn er nog eens zo'n 1000 clubs die niet lid zijn van de NBB.  Tevens is er een  toenemende belangstelling om bridge te leren, jaarlijks ongeveer 25 000 personen, soms via familie of vrienden, maar vaak via cursussen, bij voorkeur gegeven door een erkende bridgeleraar (zie bridgen leren)


Bridgen is leuk .......


Bridgen in Schiedam

In Schiedam hebt u volop keuze als u wilt bridgen in georganiseerd verband. Schiedam telt vijf bridgeclubs die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond (NBB).  Daarnaast kunt u ook terecht op een aantal andere plaatsen.
Het is een misverstand om te veronderstellen dat u goed moet kunnen bridgen om van een 'NBB vereniging' lid te worden. Op deze clubs is plaats voor gevorderde bridgers en voor beginners; u wordt bij het spelen ingedeeld naar speelkracht.  Bij al deze verenigingen  speelt het sociale/gezelligheidsaspect een belangrijke rol.

Opmerking: Het opmerkeljke feit doet zich voor dat een aantal Vlaardingse bridgeclubs domicilie houden in Schiedam.  Vandaar dat deze website zich niet beperkt tot Schiedam maar ook zo nu en dan de grens (met Vlaardingen) oversteekt. Goede buren moet je koesteren.

Bridgelessen

 Ik mag mezelf bridgeleraar noemen, gediplomeerd!  Voor advies of les kunt u bij mij terecht. (zie 'bridgen leren')


   


2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl