Henrideux Homepage                    Welkom

De naam van mijn eerste hond moest met een 'h' beginnen, makkie, henrideux, vandaar.

Inhoud

    * Bridgen; Kaartspel, tevens denksport. Pittige kost voor de grijze cellen. Alle leeftijden. Tevens gezelschapspel, goed voor de sociale contacten, mits u zich gedraagt.  Hier vind u een overzicht van de bridgeclubs in Schiedam. Ik ben ook bridgeleraar, dus als u er meer van wilt weten ....

    * Zingen; Ik zing in een koor, nou ja zingen ....  Ik kan dat iedereen van harte aanbevelen, ook als u denkt dat u niet kunt zingen. Voor elke stem is een koor te vinden.  Zingen is erg gezond. Wanneer we meer gaan zingen kan de zorgpremie flink omlaag! Dat moet u aanspreken.  Ik zie u dus binnenkort op het koor.

    * De hond: Zoals bekend kiest een hond zijn baas. De hond zegt dus veel over de baas. Ik ben nog steeds lerende maar mijn hond behoort dan ook niet tot het ras van luisteraars.

     * Columns :  oftewel (heel) korte verhalen. Een manier om mijn gedachten beknopt op papier te zetten, liefst met een kwinkslag, of wat daar voor door moet gaan. 


2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl