Bridgen 

Inleiding

Bridgen is populair, ook in Schiedam.  Ofschoon zich dat niet direct uit in een groter aantal leden van de “officiŽle” bridgeclubs is het wel af te leiden uit de toename van het aanbod van bridgedrives.  Alhoewel de organisatoren hun best doen om deze drives onder de aandacht te brengen van het bridgepubliek, lukt dat niet iedereen even goed.  Vandaar deze extra ondersteuning om de bridgeactiviteiten in Schiedam zo breed mogelijk toegankelijk te maken.

Uiteraard is dat onmogelijk zonder de medewerking van alle betrokkenen. Dus als u wat te melden hebt, laat het me weten: emailadres

Bij voorbaat dank, namens alle bridgende Schiedammers.


Bridgen in Schiedam

In Schiedam hebt u volop keuze als u wilt bridgen in georganiseerd verband. Schiedam telt vijf bridgeclubs die zijn aangesloten bij de Nederlandse Bridgebond (NBB).  Het is een misverstand om te veronderstellen dat u goed moet kunnen bridgen om van een 'NBB vereniging' lid te worden. Op deze clubs is plaats voor gevorderde bridgers en voor beginners; u wordt bij het spelen ingedeeld naar speelkracht.  Bovendien wordt sociale/gezelligheidsaspect wordt niet speelt een belangrijke rol. n.
Naast de NBB clubs kunt u ook terecht op een aantal andere plaatsen.

Opmerking: Het opmerkeljke feit doet zich voor dat een aantal Vlaardingse bridgeclubs domicilie houden in Schiedam.  Vandaar dat deze website zich niet strikt beperkt tot Schiedam maar ook zo nu en dan de grens (met Vlaardingen) oversteekt. Goede buren moet je koesteren.

Bridgelessen

 Ik mag mezelf bridgeleraar noemen, gediplomeerd!  Sinds kort geef ik bridgelessen. Voor advies of les kunt u bij mij terecht.


   Home


© 2006-2010 www.mijn-eigen-website.nl